Miejsce postojowe a miejsce parkingowe

Może się wydawać, że miejsce postojowe i miejsce parkingowe to to samo. W rzeczywistości jednak to dwie różne rzeczy. Są inaczej traktowane zarówno przez prawo, jak i przez deweloperów. Czym więc się różnią?

Miejsce postojowe

Szukając nowego mieszkania, osoby posiadające samochody poszukują równocześnie miejsc garażowych. Miejsce postojowe to właśnie takie miejsce w garażu podziemnym. Zazwyczaj znajduje się on bezpośrednio pod budynkiem mieszkalnym i stanowi jego część. W takim wypadku samochody parkuje się na wyznaczonych liniami powierzchniach podłogi garażu. Takie miejsca nie są oddzielnymi pomieszczeniami, bo nie spełniają wymogu pomieszczenia w rozumieniu ustawy o własności lokali. Nie stanowią też pomieszczeń przynależnych. Są tylko częścią garażu i trzeba ustanowić sposób korzystania z nich.
Większość deweloperów decyduje się na podział nieruchomości w ten sposób, że garaż, jako całość, traktowany jest jako odrębne pomieszczenie. Dzięki temu przestaje on być częścią nieruchomości wspólnej, a staje się współwłasnością osób, które wykupiły w nim miejsce postojowe. Żeby każdy wiedział, które miejsce jest jego, wszyscy właściciele zawierają umowę o podział do korzystania z lokalu garażowego (tzw. quoad usum). Co ważne, miejsca postojowego nie można sprzedać bez sprzedaży lokalu.
Innym rozwiązaniem jest ustanowienie służebności. W ten sposób garaż nadal pozostaje nieruchomością wspólną, a każdy z właścicieli mieszkań ma prawo korzystania z konkretnego miejsca w garażu. Służebność związana jest z lokalem, więc przechodzi na każdego kolejnego nabywcę. Deweloperzy rzadko korzystają z tego rozwiązania. Związany jest on z tym że cała wspólnota zarządza garażem jako nieruchomością wspólną. To może bywać kłopotliwe.

Miejsce parkingowe

Jeżeli budynki nie zostały wyposażone w oddzielne garaże, to dla zapewnienia miejsc do parkowania samochodów tworzy się parkingi naziemne. Miejsce parkingowe na takim parkingu tym różni się od miejsca postojowego, że nie stanowi części garażu. Znajduje się na zewnątrz budynku, na tak zwanej nieruchomości wspólnej. Zazwyczaj jest tańsze niż miejsce postojowe, bo samochód narażony jest na wpływ warunków atmosferycznych. Niektórzy deweloperzy wyznaczają miejsca parkingowe bez przydzielania ich konkretnym osobom. W praktyce prowadzi to do częstych kłótni między sąsiadami. Dlatego zazwyczaj stosuje się inną metodę. Po wydzieleniu miejsc parkingowych (z reguły są to narysowane na ziemi linie rozdzielające konkretne miejsca) zawiera się z poszczególnymi mieszkańcami umowę o podział do korzystania. Wskazuje się w niej kto i z którego miejsca może korzystać, z wyłączeniem innych osób. Nieruchomość pozostaje własnością wszystkich właścicieli i jest zarządzana przez całą wspólnotę.
Jak widać, różnica pomiędzy miejscem postojowym a miejscem parkingowym jest istotna. Jeżeli zależy nam na trzymaniu samochodu w miejscu osłoniętym od wiatru, deszczu i śniegu, wybierzmy miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gdy chcemy zaoszczędzić pieniądze, zdecydujmy się na zakup miejsca parkingowego na zewnętrznym parkingu.

Author: tao.com.pl